• Ако притежаваш свидетелство за управление – категория С+Е (4 седмичен курс + придобиване на нужните сертификати);
  • Ако притежаваш свидетелство за управление – категория С- минимален стаж 1 год. (2 месечен курс + придобиване на категория Е + придобиване на нужните сертификати);
  • Ако притежаваш свидетелство за управление – категория В (12 месечен курс на обучение + стаж след придобиване на професионална категория С + придобиване на категория Е + придобиване на нужните сертификати)

Свържи се с нас, сега!